Aktualności


PRACA NA STANOWISKU KIEROWNIKA SEKCJI KADROWO-PŁACOWEJ

Dyrekcja SPZOZ Świdnik zatrudni pracownika na stanowisku Kierownika Sekcji Kadrowo-Płacowej. Zachęcamy do zapoznania się z oczekiwanymi wymaganiami. kontakt telefoniczny : ( 81) 751 - 40 - 43, ( 81) 751 – 46 – 64
 • do pobrania: oczekiwane wymagania.
 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

  Od 01.10.2017r na terenie powiatu Świdnickiego pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli po zamknięciu poradni POZ zabezpiecza: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Lokalizacja: Świdnik ul. Leśmiana 4 – parter.
  Telefony kontaktowe:
  Porady ambulatoryjne i telefoniczne pielęgniarskie 81 751 56 29
  Porady ambulatoryjne i telefoniczne lekarskie 81 751 40 02
  81 751 57 36
  Zespół wyjazdowy: pielęgniarka 885 105 655
  Zespół wyjazdowy: lekarz 885 105 755
 • do pobrania: Zasady udzielania porad
 • PRZETARG: WYNAJEM POMIESZCZEŃ

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Leśmiana 4 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń w szpitalu przy ul. Lotników Polskich 18, z przeznaczeniem na aptekę otwartą lub inna działalność medyczną. Powierzchnia pomieszczeń do wynajmu wynosi 115 mkw., minimalna cena wywoławcza – 65 zł netto za mkw. Termin przeprowadzenia przetargu wyznacza się na dzień 23 stycznia 2017 r. Oferty będą przyjmowane w siedzibie SP ZOZ Świdnik, ul. Leśmiana 4, do dnia 23.01.2017 r. do godziny 10. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 16 500 zł na konto nr 92 2030 0045 1110 0000 0125 1980 lub w kasie SP ZOZ do dnia 20.01.2017 r. W przypadku uchylania się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie wadium przepada. Czas umowy najmu wynosić będzie 10 lat. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej www.spzozswidnik.pl lub w Specyfikacji warunków najmu, którą można odebrać w sekretariacie SP ZOZ w godz. 8-14, ul. Leśmiana 4.
 • do pobrania: SPECYFIKACJA PRZETRAGOWA
 • do pobrania: UMOWA
 • INFORMACJA O KONKURSIE

  Konkurs Ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna wraz z punktami pobrań oraz najem pomieszczeń”, dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych
 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 2016.05.13
 • Przedłużenie terminu składania ofert - plik pdf
 • WNIESIONE ODWOŁANIE
 • Odwołanie
 • Goście z Mołdawii

  26.11.2015 SPZOZ Świdnik odwiedziła delegacja gości z Mołdawii - zwycięzcy konkursu „Small Project Fund” Fundacji Solidarności Międzynarodowej, realizowanego przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii.

  Zakup nowoczesnego artroskopu

  9.10.2015 w Starostwie Powiatowym w Świdniku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Barbary Stefaniak-Klimek – dyr. ds. lecznictwa SP ZOZ w Świdniku, Pawła Mydlaka – ortopedy z SP ZOZ oraz starosty Dariusza Kołodziejczyka i wicestarosty Waldemara Białowąsa, dotycząca zakupu nowoczesnego artroskopu dla powiatowego szpitala. Ze względu na duże zainteresowanie pacjentów korzystających obecnie z tego zabiegu w innych ośrodkach medycznych, zarząd powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu w swoim budżecie odpowiedniej sumy pieniędzy.Wykonywanie zabiegów artroskopii skróci czas oczekiwania pacjentów na zabieg oraz umożliwi szpitalowi uzyskanie wyższego kontraktu z NFZ.

  Uroczyste zakończenie Projektu

  10.09.2015 Uroczyście w obecności władz Powiatu i Miasta Świdnik zakończono projekt "Modernizacja i doposażenie bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ w Świdniku".
  Zakończenie akcji „ Rodzę w Świdniku”

  10.09.2015 Akcja zorganizowana z inicjatywy SP ZOZ Świdnik oraz kierownictwa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Dzięki udziałowi finansowemu pięciu gmin powiatu oraz wkładowi własnemu zakupiono dwa nowoczesne łóżka do sali porodowej.

  DEKLARACJA POLITYK; jakości, środowiskowej, Bhp
  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

  dotyczącego Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia : 1.. na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Transport sanitarny; 2. transport materiałów biologicznych i medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00
 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU

  dotyczącego Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia : 1.. na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Transport sanitarny; 2. transport materiałów biologicznych i medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00
 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • Przetarg ofertowy

  Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej.

 • DO POBRANIA PLIK SPECYFIKACJI W FORMACIE PDF