Aktualności


PORTAL PACJENTA!!!

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku,

informuje o uruchomieniu PORTALU PACJENTA SPZOZ ŚWIDNIK

Dostęp do portalu możliwy jest ze strony głównej SPZOZ Świdnik,

po zapoznaniu się z regulaminem usługi i zatwierdzeniu jego warunków.

Kolejne funkcjonalności będą udostępniane stopniowo.

Zachęcamy do korzystania.

ZATRUDNIMY LEKARZA !!!

 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODBIORU ODZIEŻY POZOSTAWIONEJ W DEPOZYCIE

 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

  o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.10.2019 r.,

  2. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2020 r.

  udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.

 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

  o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.10.2019 r.,

  2. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2020 r.

  udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.

 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!!!

  Od miesiąca kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy. Bank Pekao S.A. Nr rachunku 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187  PRACA NA STANOWISKU KIEROWNIKA SEKCJI KADROWO-PŁACOWEJ

  Dyrekcja SPZOZ Świdnik zatrudni pracownika na stanowisku Kierownika Sekcji Kadrowo-Płacowej. Zachęcamy do zapoznania się z oczekiwanymi wymaganiami. kontakt telefoniczny : ( 81) 751 - 40 - 43, ( 81) 751 – 46 – 64
 • do pobrania: oczekiwane wymagania.


 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

  Od 01.10.2017r na terenie powiatu Świdnickiego pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli po zamknięciu poradni POZ zabezpiecza: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Lokalizacja: Świdnik ul. Leśmiana 4 – parter.
  Telefony kontaktowe:
  Porady ambulatoryjne i telefoniczne pielęgniarskie 81 751 56 29
  Porady ambulatoryjne i telefoniczne lekarskie 81 751 40 02
  81 751 57 36
  Zespół wyjazdowy: pielęgniarka 885 105 655
  Zespół wyjazdowy: lekarz 885 105 755
 • do pobrania: Zasady udzielania porad
 • PRZETARG: WYNAJEM POMIESZCZEŃ

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Leśmiana 4 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń w szpitalu przy ul. Lotników Polskich 18, z przeznaczeniem na aptekę otwartą lub inna działalność medyczną. Powierzchnia pomieszczeń do wynajmu wynosi 115 mkw., minimalna cena wywoławcza – 65 zł netto za mkw. Termin przeprowadzenia przetargu wyznacza się na dzień 23 stycznia 2017 r. Oferty będą przyjmowane w siedzibie SP ZOZ Świdnik, ul. Leśmiana 4, do dnia 23.01.2017 r. do godziny 10. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 16 500 zł na konto nr 92 2030 0045 1110 0000 0125 1980 lub w kasie SP ZOZ do dnia 20.01.2017 r. W przypadku uchylania się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie wadium przepada. Czas umowy najmu wynosić będzie 10 lat. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej www.spzozswidnik.pl lub w Specyfikacji warunków najmu, którą można odebrać w sekretariacie SP ZOZ w godz. 8-14, ul. Leśmiana 4.
 • do pobrania: SPECYFIKACJA PRZETRAGOWA
 • do pobrania: UMOWA
 • INFORMACJA O KONKURSIE

  Konkurs Ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna wraz z punktami pobrań oraz najem pomieszczeń”, dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych
 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 2016.05.13
 • Przedłużenie terminu składania ofert - plik pdf
 • WNIESIONE ODWOŁANIE
 • Odwołanie
 • Goście z Mołdawii

  26.11.2015 SPZOZ Świdnik odwiedziła delegacja gości z Mołdawii - zwycięzcy konkursu „Small Project Fund” Fundacji Solidarności Międzynarodowej, realizowanego przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii.

  Zakup nowoczesnego artroskopu

  9.10.2015 w Starostwie Powiatowym w Świdniku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Barbary Stefaniak-Klimek – dyr. ds. lecznictwa SP ZOZ w Świdniku, Pawła Mydlaka – ortopedy z SP ZOZ oraz starosty Dariusza Kołodziejczyka i wicestarosty Waldemara Białowąsa, dotycząca zakupu nowoczesnego artroskopu dla powiatowego szpitala. Ze względu na duże zainteresowanie pacjentów korzystających obecnie z tego zabiegu w innych ośrodkach medycznych, zarząd powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu w swoim budżecie odpowiedniej sumy pieniędzy.Wykonywanie zabiegów artroskopii skróci czas oczekiwania pacjentów na zabieg oraz umożliwi szpitalowi uzyskanie wyższego kontraktu z NFZ.

  Uroczyste zakończenie Projektu

  10.09.2015 Uroczyście w obecności władz Powiatu i Miasta Świdnik zakończono projekt "Modernizacja i doposażenie bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ w Świdniku".
  Zakończenie akcji „ Rodzę w Świdniku”

  10.09.2015 Akcja zorganizowana z inicjatywy SP ZOZ Świdnik oraz kierownictwa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Dzięki udziałowi finansowemu pięciu gmin powiatu oraz wkładowi własnemu zakupiono dwa nowoczesne łóżka do sali porodowej.

  DEKLARACJA POLITYK; jakości, środowiskowej, Bhp
  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

  dotyczącego Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia : 1.. na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Transport sanitarny; 2. transport materiałów biologicznych i medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00
 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU

  dotyczącego Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia : 1.. na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Transport sanitarny; 2. transport materiałów biologicznych i medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00
 • DO POBRANIA PLIK PDF
 • Przetarg ofertowy

  Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej.

 • DO POBRANIA PLIK SPECYFIKACJI W FORMACIE PDF