top spzoz

Oferty pracy dla lekarzy

  1. SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarza na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną  do Oddziału Chorób Wewnętrznych.
    Warunki umowy do uzgodnienia.
  2. SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarza na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
    Warunki umowy do uzgodnienia.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl