top spzoz

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020/M Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Świdniku z dniem 24 lipca 2020 r. ,do odwołania, do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych SPZOZ w Świdniku został wyznaczony Pan mgr inż. Sławomir Zagojski.

Klauzula informacyjna - SP ZOZ w Świdnik

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl