Informacja publiczna

Informacja za 2019 rok podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 865 t.j.).

 

informacja publiczna

Załączniki:

Informacja publiczna