top spzoz

AKREDYTACJA dla SP ZOZ w Świdniku!

Z wielką dumą informujemy, iż po wielomiesięcznych przygotowaniach i staraniach wszystkich Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia z dniem 14.09.2021 r.

Podczas tegorocznej wizyty uzyskaliśmy wystarczającą liczbę punktów za spełnianie wymaganych standardów, co pozwoliło nam uzyskać certyfikat ważny 3 lata.

Korzyści wynikające z akredytacji

Akredytacja skierowana jest dla pacjentów i pracowników szpitala zapewniając im wysoką jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pożądane zjawiska wynikające z akredytacji obejmują m.in:

  • zwiększenie poziomu jakości świadczonej usługi ,
  • zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników,
  • zadowolenie i satysfakcję pacjentów-tworzenie bliskich relacji z pacjentem,
  • ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o naukowe podstawy,
  • monitorowanie funkcjonowania i własnej działalności,
  • poznanie oczekiwań pracowników,
  • sprzyjanie konkurencyjności szpitala.

Certyfikat SP ZOZ Swidnik

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl