Portal Pacjenta!

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, informuje o uruchomieniu Portalu Pacjenta SPZOZ Świdnik Dostęp do portalu możliwy jest ze strony głównej SPZOZ Świdnik, po zapoznaniu się z regulaminem usługi i zatwierdzeniu jego warunków. Kolejne funkcjonalności będą udostępniane stopniowo. Zachęcamy do korzystania.