Organizacja szczepień przeciwko COVID – 19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku prowadzi szczepienia przeciwko COVID – 19

Aby zapisać się na szczepienie należy:

  • Zadzwonić na całodobową , bezpłatną infolinię – tel. 989 lub
  • przez Internetowe Konto Pacjenta i stronę gov.pl lub
  • ustalić termin szczepienia telefonicznie - ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych prosimy nie zgłaszać się osobiście.

Rejestracja telefoniczna : tel. 693 109 366

Do zapisu należy podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

SP ZOZ w Świdniku wykonuje szczepienia zgodnie z aktualnym Kalendarzem Szczepień przeciw COVID – 19 opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

SP ZOZ w Świdniku wykonuje szczepienia aktualnie posiadanymi szczepionkami – uzależnione jest to od terminowości dostaw oraz ich poziomu, co wynika z centralnego zaopatrywania Polski przez producentów preparatów.

Punkt szczepień w ramach Szpitala Węzłowego przy ul Al. Lotników Polskich 18 w Świdniku czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00.

Punkt szczepień masowych przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku czynny jest codziennie w godz. 8:00-15:00

W ramach Szpitala Węzłowego prowadzimy szczepienia osób uprawnionych do szczepień z poszczególnych grup zgodnie z zgodnie z aktualnym Kalendarzem Szczepień przeciw COVID – 19 opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Osoby uprawnione do szczepień ochronnych przeciwko COVID – 19 w ramach tych grupy 0 , które nie mają wystawionego e- skierowania , w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do lekarza pracującego w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnione, celem wystawienia przez niego e- skierowania na szczepienie. Jeśli nie jest możliwe wystawienie e-skierowań w ramach danego podmiotu leczniczego, prosimy , aby kierownik danej palcówki przygotował zbiorczą listę osób chętnych i uprawnionych do szczepień, oraz przekazał ją do szpitala węzłowego celem wystawienia e- skierowań dla tych osób.

Na szczepienie należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ OSÓB ZE STWIERDZONYMI REAKCJAMI ALERGICZNYMI.

W uzasadnionych przypadkach wymagających dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza , osoba zgłaszająca się na szczepienie może być odesłana na konsultację do poradni alergologicznej.

Po weryfikacji danych następuje kwalifikacja pacjenta do szczepienia , odstąpienie lub odroczenie szczepienia.

Szczepienia wykonujemy wyłącznie w miejscu udzielania świadczeń.

W przypadku niemożności zgłoszenia się na szczepienie w ustalonym terminie z przyczyn stanowiących przeciwwskazanie lub rezygnacji ze szczepienia prosimy o jak najszybsze poinformowanie koordynatora ds. sczepień - Annę Zalewską nr tel. 885 103 111 lub Elżbietę Pecyńską nr tel. 693 109 366

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu szczepienia z przyczyn nieuzasadnionych.

Załączniki:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przeciwko COVID 19