Informacje dotyczące szczepienia NAUCZYCIELI przeciwko COVID 19.

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku prowadzi szczepienia nauczycieli zgodnie z listami przekazanymi przez MEN.

O zaplanowanych terminach szczepienia będą informowani Dyrektorzy placówek.

W przypadku niemożności zgłoszenia się pracownika na szczepienie z przyczyn stanowiących przeciwwskazanie do szczepienia prosimy Dyrektorów placówek o jak najszybsze poinformowanie koordynatora ds. sczepień - Annę Zalewską nr tel. 694 124 982 lub Elżbietę Pecyńską nr tel. 693 109 336.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu szczepienia z przyczyn nieuzasadnionych.