top spzoz

Oferta pracy - lekarz w Izbie Przyjęć

SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarzy do pracy w normalnych godzinach pracy i/lub do pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć Szpitala w Świdniku.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Tel. 723 980 333

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl