top spzoz

Oferta pracy - lekarz w Izbie Przyjęć

SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarzy do pracy w normalnych godzinach pracy i/lub do pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć Szpitala w Świdniku.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Tel. 723 980 333

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl