top spzoz

Oferta pracy - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej

SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej do pracy w Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Świdniku.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Tel. 723 980 333

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl