II Oddział Chorób Wewnętrznych

Ordynator:   lek. med. Zdzisław Walkowski   / specjalista chorób wewnętrznych /
Z-ca Kierownika Oddziału:   lek. med. Szaniawska Elżbieta   / specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii/
Oddziałowa:    lic. Alicja Marczuk


TELEFONY:

ODDZIAŁ II WEWNĘTRZNY
Gabinet ordynatora081-751-22-29
Gabinet lekarski081-751-43-12
Dyżurka pielęgniarek081-751-24-41
e-mailinterna@spzozswidnik.pl
Oddział powstał w styczniu 2008 roku. Oddział dysponuje 30 łóżkami szpitalnymi. Do dyspozycji pacjentów posiadamy sale 2 i 3 osobowe oraz izolatkę.
Oddział dysponuje wraz z I Oddziałem Wewnętrznym i Oddziałem Kardiologii wydzieloną Izbę Przyjęć, usytuowaną na parterze budynku Szpitala.

W II Oddziale Chorób Wewnętrznych przeprowadzane są zabiegi diagnostyczno - terapeutyczne zgodnie z procedurami Oddziału Chorób Wewnętrznych:
W zakresie wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych współpracujemy z lubelskimi Szpitalami Klinicznymi.
Leczymy schorzenia internistyczne oraz wybrane schorzenia pulmonologiczne i alergologiczne mieszczące się w procedurach Oddziału Wewnętrznego: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenia dróg oddechowych, wielonarządowe reakcje alergiczne, wybrane alergiczne choroby skóry (pokrzywka ostra, obrzęk naczynioruchowy).
Personel medyczny służy wiedzą i doświadczeniem każdemu pacjentowi.

Zasięgnij pomocy lekarzy z wieloletnią praktyką i stażem, oraz doświadczonego personelu pielęgniarskiego.