Szkoła Rodzenia

Nasza Szkoła Rodzenia ma długoletnią tradycję - działa od 1995 roku. Szkoła cieszy się dużym uznaniem i ma dużą frekwencję.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczone Panie Położne - Dorotę Kobiałkę i Celinę Buchajczuk.

Każde spotkanie w szkole rodzenia trwa dwie godziny. Pierwsza godzina zajęć poświęcona jest ćwiczeniom oddechowym i relaksacyjnym oraz specjalnej gimnastyce przeznaczonej dla kobiet ciężarnych. W czasie drugiej godziny odbywają się zajęcia teoretyczne.
Na zajęcia zgłaszają się mamy począwszy od 30 tygodnia ciąży.

Czas i miejsce zajęć: każda środa, godz. 17.00 w budynku SPZOZ przy ul. Leśmiana 4, w sali gimnastycznej.

Ważna informacja: Grupa jest "otwarta" tzn w każdej chwili możecie się Państwo zgłosić na zajęcia i niezależnie od tego, który szpital wybraliście na miejsce porodu.

Zajęcia są nieodpłatne. Możliwe są dobrowolne wpłaty na konto i na rzecz SPZOZ w Świdniku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 081 751 56 90

Zapraszamy następne Pary.