DOKUMENTY STATUTOWE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKxDU OPIEKI ZDROWOTNEJ w 名IDNIKU

  • Statut SPZOZ 安idnik
  • Zmiana do Statutu SPZOZ 安idnik 2017.07.12
  • Zmiana do Statutu SPZOZ 安idnik 2018.03.09
  • Regulamin organizacyjny SPZOZ 安idnik
  • Zmiana do Regulaminu organizacyjnego SPZOZ 安idnik
  • Za.1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ 安idnik