Szkoła Rodzenia

Jesteśmy "Szpitalem Przyjaznym Dziecku".

W kwietniu 2008 roku Szpital SPZOZ w Świdniku (Oddział Noworodkowy wraz z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym ) uzyskał tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku". Tytuł został nadany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią- powołany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Uzyskanie tytułu potwierdza praktyczną realizację programu "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" oraz przeszkolenie pracowników w zakresie osiągnięcia wysokiego standardu opieki nad matką i noworodkiem Oznacza to , że nasz Szpital jest porównywalny z odznaczonymi szpitalami z całego świata, a nasze postępowanie służy w pełni dobru matki i dziecka.
Uzyskanie tytułu "Szpital Przyjazny Dziecku" było możliwe po kompleksowym szkoleniu całego personelu i ocenie Szpitala przez Komisję, powołaną przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Komisja szczegółowo sprawdziła i oceniła: sposób opieki nad matką i dzieckiem, działania podejmowane na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej , a także praktyczną realizację "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią".

Realizacja "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią":

W naszym oddziale jako jednym z nielicznych w województwie lubelskim mamy Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego ( Ordynator Oddziału Noworodkowego). Porad laktacyjnych udzielamy także w naszej Poradni Konsultacyjnej Neonatologiczno-Pediatrycznej czynnej w dni powszednie od godz. 12.00- 14.00 oraz telefonicznie przez całą dobę - pod numerem telefonu 081 751 42 82.
W Szpitalu w pełni przestrzegany jest "Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece", zabraniający reklamy tych produktów.

Dyrektor SPZOZ w Świdniku
lek. med. Jacek Kamiński