W SKŁAD PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ WCHODZĄ PORADNIE:

Świdnik:


Piaski:


PoradniaDni pracy
Poradnia Diabetologiczna:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
tel. 81 751 40 51
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
Poradnia Endokrynologiczna:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
tel. 81 751 40 51
PONIEDZIAŁEK
ŚRODA
PIĄTEK
Poradnia Hematologiczna:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
rejestracja tel. 81 751 40 51
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
Poradnia Kardiologiczna:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
rejestracja tel. 81 751 40 51
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
rejestracja tel. 81 751 21 71
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Poradnia Neonatologiczna:
21-040 Świdnik, ul. Lotników Polskich 18 tel. 81 751 47 56
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Świdniku:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
rejestracja tel. 81 751 39 74
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Poradnia Chirurgii Ogólnej w Świdniku:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
rejestracja tel. 81 751 40 51
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:
21-040 Świdnik ul. B. Leśmiana 4
rejestracja tel. 81 751 40 51
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Piaskach:
21-050 Piaski, ul. Braci Spozów 19
rejestracja tel. 81 582 18 16
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
Poradnia Chirurgii Ogólnej w Piaskach:
21-050 Piaski, ul. Braci Spozów 19
rejestracja tel. 81 582 27 86
PONIEDZIAŁEK
ŚRODA
PIĄTEK