Projekty unijneInwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku


Projekt:"Modernizacja i doposażenie bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ w Świdniku"

Udział środków w realizacji projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 75%
Budżet Państwa - 10%
Udział Własny ( Starostwo Powiatowe w Świdniku ) - 15%
Projekt: "Wymiana aparatów rtg Szpitala i Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik"

Udział środków w realizacji projektu:
Fundusz Rozwoju Regionalnego - 52,40 %
Udział Własny - 47,60%


  • Projekt pn. „Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej,zakup oprogramowania wspierającego : zarządzanie, gromadzenie, przetwarzanie i bezpieczeństwo danych oraz ucyfrowienie aparatów rtg w SP ZOZ Świdnik”


  • Projekt pn. „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego w częścidotyczacej Sterylizacji Szpitalnej SP ZOZ Świdnik do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia”.