ADMINISTRACJA SPZOZ

DYREKCJA SPZOZ

21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4
Sekretariat Dyrekcjitel 81 751-42-15
fax 81 751 27 49
sekretariat@spzozswidnik.pl
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy81 751 40 43enowik@spzozswidnik.pl

Sekcje:

21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4
Sekcja Kadr81 751 46 64
81 751 40 44
zladniak@spzozswidnik.pl
Sekcja Organizacji, Nadzoru Świadczeń Medycznych i Dokumentacji Medycznej81 751 40 13etomasiak@spzozswidnik.pl
metorg@spzozswidnik.pl
Sekcja Finansowo - Księgowa81 751 52 39
81 751 53 99
fk@spzozswidnik.pl
Sekcja Płac81 751 40 42ajadach@spzozswidnik.pl
Sekcja Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych 81 751 48 59
81 751 42 38
zp@spzozswidnik.pl
achyla@spzozswidnik.pl
Sekcja Informatyczna i Bezpieczeństwa Danych81 751 52 90informatycy@spzozswidnik.pl
Sekcja Techniczno - Gospodarcza81 751 40 21mmiroslaw@spzozswidnik.pl
Sekcja Ewidencji i Rozliczeń Procedur Medycznych oraz Statystyki Medycznej81 751 30 53
fax 81 751 30 53

statystyka@spzozswidnik.pl

Jednoosobowe stanowiska pracy

21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4
Naczelna Pielęgniarka/ Koordynator
ds. wdrożenia standardów akredytacyjnych w SPZOZ Świdnik
81 751 48 20lkeller@spzozswidnik.pl
Specjalista ds. Infrastuktury i Logistyki81 751 56 76
603 300 983
jgibaszewska@spzozswidnik.pl
Radca Prawny81 751 46 09rp@spzozswidnik.pl
Inspektor BHP81 751 46 35bhp@spzozswidnik.pl
Specjalista ds. Higieny i Empidemiologii
- członek Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
81 45 23 109
dswist@spzozswidnik.pl
21-040 Świdnik, al. Lotników Polskich 18

SZPITAL

tel.mail
Oddziały szpitalne kliknij tutaj
Izba przyjęćPrzyjęcia pacjentów/pacjentek:
- chirurgicznych 81 751 41 33
- internistycznych 81 751 41 90
- gin./położniczych 81 751 41 74
- pediatrycznych 81 751 33 17
Blok Operacyjny ze Sterylizacją 81 759 23 39
Pracownia Badań Endoskopowych81 759 57 05
Pracownia Badań EKG81 751 23 16
Pracownia Badań Holterowskich, Prób Wysiłkowych i Echo Serca81 759 37 24
Apteka Szpitalna 81 751 24 94
Dział Żywienia81 759 38 52
81 751 38 83

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

tel.mail
21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4
Poradnie Chirurgiczna,Ortopedyczna, Kardiologiczna,Diabetologiczna, Hematologiczna , Endokrynologiczna Rejestracja
81 751 40 51
rejestracja@spzozswidnik.pl
Poradnia Ginekologiczno- PołożniczaRejestracja
81 751 39 74
pork@spzozswidnik.pl
Poradnia Gruźlicy i Chorób PłucRejestracja
81 751 21 71
porpluc@spzozswidnik.pl
21-040 Świdnik, al. Lotników Polskich 18
Poradnia Konsultacyjna Neonatologiczo-PediatrycznaRejestracja
81 751 47 56
21-050 Piaski, al. Braci Spozów 19
Poradnia ChirurgicznaRejestracja
81 582 27 86
Poradnia Ginekologiczno - PołożniczaRejestracja
81 582 18 16
piaskik@spzozswidnik.pl

ZAKŁAD RADIOLOGII

tel.mail
21-040 Świdnik, al. Lotników Polskich 18
Pracownia Rentgenodiagnostyki 81 751 34 55
81 751 45 72
Pracownia Ultrasonografii81 751 34 90
21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4
Pracownia Rentgenodiagnostyki81 751 56 95

LABORATORIUM ANALITYCZNE
z Punktem Pobrań

tel.mail
21-040 Świdnik, al. Lotników Polskich 18
Punkt Pobrań 81 751 35 98
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi81 751 23 64eradwanska@spzozswidnik.pl
Pracownie Bakteriologiczna81 751 32 65
Pracownie81 751 28 76
21-050 Piaski, al. Braci Spozów 19
Punkt Pobrań81 582 28 23

ZAKŁAD REHABILITACJI

tel.mail
21-040 Świdnik, al. Lotników Polskich 22
Rejestracja81 751 40 41
Poradnia Rehabilitacji Leczniczej81 751 49 74
Dział Fizjoterapii z pracowniami: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii81 751 43 02
81 751 49 47
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
21-050 Piaski, al. Braci Spozów 19
Dział Fizjoterapii81 311 23 97piaskirehab@spzozswidnik.pl

SPZOZ Świdnik używa podwójnej numeracji telefonicznej.