ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

Kierownik Oddziału:   lek. med. Stefan Kocoń   / II stopień specjalizacji/
Z-ca Kierownika Oddziału:   dr Andrzej Głuszak   / II stopień specjalizacji/


TELEFONY:

Gabinet Kierownika Oddziału81 751-37-37
Gabinet lekarski81-751-31-14
Dyżurka pielęgniarek 81-751-23-74
Dyżurka pielęgniarek sali "R"81-751-27-55
Pracownia usk, badań holterowskich i prób wysiłkowych 81 751-37-24
e-mailkardiologia@spzozswidnik.plOddział dysponuje 40 łóżkami, w tym 8 na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Sale chorych są 2 lub 3 łóżkowe, 2 z nich posiada własne łazienki, każda sala wyposażona jest w telewizor. Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ma wyodrębniony personel pielęgniarski. Każde łóżko posiada możliwość całodobowego monitorowania akcji serca. Sala wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie akcji reanimacyjnej, leczenie zaburzeń rytmu serca i przewodzenia.

Oddział dysponuje wydzieloną Izbą Przyjęć wspólnie z Oddziałem Wewnętrznym I i II usytuowaną na parterze budynku Szpitala. W oddziale znajduje się pracownia Ekg, pracownia badań holterowskich,wysiłkowych, echo serca. W pracowniach zlokalizowanych w budynku Szpitala wykonywane są badania endoskopowe, radiologiczne i ultrasonograficzne

W oddziale leczone są:
Oddział dysponuje: