Informacja dla pacjentaSkargi i wnioski przyjmowane są:


Przez Dyrektora SPZOZ Świdnik:
we wtorki w godz. 12.00-14.00


Przez Pełnomocnika ds.Zarządzania Jakością:
w czwartki w godz. 12.00-13.00


skargi pisemne przyjmowane są w sekretariacie SPZOZ Świdnik:
codziennie w godzinach 8.00-14.30


Telefony do rejestracji poszczególnych przychodniWniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej


  • Do pobrania plik wniosku w formacie pdf


  • Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do udostępnienia dokumentacji


  • do pobrania plik oświadczenia w formacie pdf