Oddział Położniczo - GinekologicznyKieronik Oddziału:   dr n. med. Jarosław Daniłoś   / specjalista położnictwa i ginekologii /
Z-ca Kieronika Oddziału:   dr n. med. Dorota Morawska   / specjalista położnictwa i ginekologii /
Położna Oddziałowa:    mgr Barbara Sidor


TELEFONY:

Gabinet Kierownika Oddziału081-751-33-47
Gabinet lekarski na oddziale giekologicznym081-751-33-28
Gabinet lekarski na oddziale położniczym081-751-40-27
Dyżurka pielęgniarek na oddz. ginekologicznym081-751-42-27
Dyżurka pielęgniarek na oddz. położniczym081-751-42-82
Sala porodowa081-751-56-90
e-mailginekologia@spzozswidnik.plW kwietniu 2008r. Oddział otrzymał tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku"

Oddział Ginekologii z Patologią Ciąży dysponuje 40 łóżkami. NA oddziale są wyodrębnione:
W ramach Oddziału Położniczego działa Szkoła Rodzenia (szczegółowe informacje) prowadzona przez Panie położne: Beatę Szurek, Dorotę Kobiałkę. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Leśmiana 4 w każdą środę o godz. 17.00

Oddział korzysta z odrębnych sal operacyjnych:

Dla potrzeb Oddziału zorganizowaliśmy odrębną salę opieki pooperacyjnej. W sytuacjach wymagających zastosowania specjalistycznych procedur diagnostyczno-terapeutycznych i specjalistycznego sprzętu Oddział korzysta z usług Oddziału Intensywnej Terapii tutejszego Szpitala. Lekarze naszego Oddziału ściśle współpracują w zakresie konsultacji z innymi specjalistami zatrudnionymi w Szpitalu.

Profil diagnostyczno- leczniczy Oddziału obejmuje:

Leczenie operacyjne, po wykonaniu badań laboratoryjnych, Ekg i Rtg klatki piersiowej staramy się przeprowadzić w ciągu 24 godz. od chwili przyjęcia chorej w oddział. Pacjentom oferujemy całodobowy dostęp do badań: