Oddział PEDIATRYCZNYKierownik Oddziału:   lek. med. Radosław Skiba   / specjalista pediatrii/
Z-ca Kierownika Oddziału:   lek. med. Bożena Widz-Wiśniewska   / specjalista pediatrii/
Oddziałowa:    mgr Anna Zalewska


TELEFONY:

Gabinet kierownika oddziału081-751-26-36
Gabinet lekarski081-751-37-42
Dyżurka pielęgniarek081-751-33-63
e-maildzieciecy@spzozswidnik.pl

Usytuowany na IV piętrze budynku Szpitala, liczy 16 łóżek. W Oddziale wyodrębnione są sale dzieci starszych i niemowlęce.

Oferujemy małym pacjentom wysoki poziom usług, a także możliwość pobytu rodziców z dzieckiem w ciągu dnia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pozostania rodziców z dzieckiem w nocy.

Pod względem diagnostyczno-terapeutycznym Oddział nasz spełnia wymagania dla podstawowego poziomu świadczeń.

W naszym oddziale hospitalizujemy dzieci:


W razie potrzeby lekarze Oddziału współpracują w zakresie konsultacji z innymi specjalistami zatrudnionymi w SP ZOZ.
W zakresie konsultacji i badań diagnostycznych wysokospecjalistycznych współpracujemy z lubelskimi placówkami klinicznymi i specjalistycznymi.

Oferujemy wykonanie badań :