Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kierownik Oddziału:   dr n. med. Ewa Wiater-Kozioł   / specjalista anestezjologii i intensywnej terapii /
Z-ca Kierownika Oddziału:   lek. med. Wiraszka Danuta   / specjalista anestezjologii i intensywnej terapii /
Oddziałowa:    mgr Halina Jakimcio Vel Jakimczuk


TELEFONY:

Gabinet Kierownika Oddziału081-751-25-01
Gabinet lekarski081-751-22-34
Dyżurka pielęgniarek081-751-42-39
e-mailoiom@spzozswidnik.plOddział Intensywnej Terapi i Anestezjologii usytuowany jest na parterze budynku Szpitala, w sąsiedztwie Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego. Oddział obsługuje 4 sale operacyjne, gdzie prowadzone są znieczulenia do zabiegów operacji w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii i położnictwa. Do zabiegów operacyjnych stosujemy znieczulenia korzystając z nowoczesnego sprzętu i środków anestetycznych najnowszej generacji. Rodzaj znieczulenia ustalany jest podczas wizyty przedoperacyjnej prowadzonej przez lekarza anestezjologa. Oddział Intensywnej Terapii posiada 4 stanowiska - w tym jedno w izolatce - wyposażone w niezbędny sprzęt, potrzebny do sprawowania intensywnego nadzoru i terapii.

lekarze oddziału wraz z personelem średnim zajmują się:

W Oddziale Intensywnej Terapii zajmujemy się:

W Oddziale Intensywnej Terapii stosowane są nowoczesne metody leczenia mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie nieodwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu W trakcie hospitalizacji lekarze naszego oddziału ściśle współpracują z lekarzami z innych specjalizacji naszego Szpitala. Leczeniem bólu przewlekłego i ostrego (np. ból pooperacyjny) zajmujemy się udzielając konsultacji na terenie wszystkich Oddziałów Szpitala. W otwartej od 01.12. 1999 r. Poradni Leczenia Bólu zajmujemy się ambulatoryjnym leczeniem każdego przewlekłego bólu , między innymi nowotworowego.

Poradnia posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu