Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kierownik Oddziału:   dr n. med. Ewa Wiater-Kozioł   / specjalista anestezjologii i intensywnej terapii /
Z-ca Kierownika Oddziału:   lek. med. Wiraszka Danuta   / specjalista anestezjologii i intensywnej terapii /
Oddziałowa:    mgr Halina Jakimcio Vel Jakimczuk


TELEFONY:

Gabinet Kierownika Oddziału081-751-25-01
Gabinet lekarski081-751-22-34
Dyżurka pielęgniarek081-751-42-39
e-mailoiom@spzozswidnik.plOddział Intensywnej Terapi i Anestezjologii prowadzi znieczulenia ogólne i regionalne do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych i położniczych. Zapewnia szerokie monitorowanie parametrów życiowych i głębokości znieczulenia, w tym z zastosowaniem aparatu BIS (Indeks Bisektralny). Do prowadzenia znieczuleń stosowane sa nowoczesne gazy anestetyczne i środki zwiotczające oraz odwracające blokadę nerwowo-mięśniową. Stosujemy szeroka game masek krtaniowych oraz posiadamy videolaryngoskop oraz bronchofiberoskop. W Sali Pooperacyjnej stosujemy monitorowany nadzór nad pacjentami oraz monitorowanie i kontrole bólu pooperacyjnego.

Oddział Intensywnej Terapii prowadzi leczenie chorych z niewydolnością układu oddechowego, krążenia, wydalniczego oraz niewydolnością wielonarządową.

W strukturze oddziału znajdują się 4 stanowiska (1 izolatka). Każde stanowisko składa się z respiratora, wielofunkcyjnego łóżka z materacami antyodleżynowymi, systemu monitorującego (kardiomonitory, pulsoksymetry) oraz nowoczesnych pomp infuzyjnych (przepływowych, objętościowych, żywieniowych):

W Oddziale Intensywnej Terapii wykonywane są następujące procedury:


Oddział Intensywnej Terapii w Świdniku jest certyfikowanym Ośrodkiem Hipotermii Terapeutycznej