Informacje dot. drugiej dawki szczepienia przeciwko COVID 19

Informacje dot. drugiej dawki szczepienia przeciwko COVID 19.

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku kontynuuje szczepienia Przeciwko COVID 19  drugą dawką  zgodnie z terminem szczepienia wyznaczonym  podczas szczepienia pierwszą dawką.

W przypadku niemożności zgłoszenia się na szczepienie  z przyczyn stanowiących przeciwwskazanie do szczepienia prosimy o jak najszybsze  poinformowanie koordynatora ds. sczepień - Annę Zalewską  nr  tel. 694 124 982 lub Elżbietę Pecyńską

nr tel.  693 109 336.

 

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu szczepienia z przyczyn nieuzasadnionych.