"Zarządzanie energią w SPZOZ Świdnik"

wartość projektu

2.696.900pln

pożyczka NFOŚiGW

1.467.800pln

dotacja NFOŚiGW

732.500pln

Projekt realizowany w drugim półroczu 2012 roku